Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Доклад за купуването на коли зад граница


Информацията в доклада е обобщена на базата на практиката на Европейските потребителски центрове и консултациите, дадени от тях, от януари 2014 г. до края на юли 2015 г.  Една от основните пречки пред трансграничните покупки на автомобили, установени в хода на съвместния проект, е достъпът до информация, защото тя е разпръсната между различни източници.

 

Проверка на цената, както и дали търговецът и колата действително съществуват са първите неща, които трябва да направите, когато решите да си купувате автомобил. Все пак, имайте предвид, че когато сравнявате цените на дадена марка, те могат да бъдат различни за различните пазари, защото зависят от данъци и други такси. Добре е да сравнявате внимателно цените и техническите характеристики на колите, като се консултирате с други дилъри, производители и потърсите още информация онлайн. Практиката на ЕПЦ показва, че купувачите се интересуват предимно от цената, а често не се проверява действителното съществуване на търговеца.

Преди поръчката

Питането за серийния номер на колата, изискването на копие от свидетелството за регистрация, от фактурата за първоначална покупка (ако колата е втора ръка), както и от показанията на километража, ще ви позволи да получите представа за продавача и за реалната стойност на колата. Може да се консултирате лично или чрез сайтове на специалисти, предлагащи услуги за оценка на коли. Например Естонската пътна администрация предлага онлайн услуга, чрез която може да се проверят основните параметри и прегледи на колата досега, преди тя да се купи през интернет. Шведската транспортна агенция също предоставя подобна онлайн услуга. Въпреки това не винаги е лесно да се получи информация дали даден автомобил не е краден, тъй като достъп до тази информация често имат само определени органи по регистрацията на МПС-та. В мрежата на ЕПЦ са регистрирани случаи с измамна дейност, свързана с трансгранични покупки на автомобили – например продажбата на несъществуващи превозни средства или фалшиви обещания за продажби, при които потребителят превежда част (или цялата сума) на продавача, без да получи нищо в замяна.

Като цяло се препоръчва да се избягват всички предварителни плащания на пари в брой или банкови преводи към чуждестранни сметки и да се поглежда с подозрение към продавачи, които позволяват само тези начини на плащане. Препоръчително е да се плаща с кредитна карта, защото в случай на проблеми може да се прибегне до оспорване на плащането.

В доклада е обърнато специално внимание върху два типа измами, на които може да станат жертви потребителите при купуване на кола зад граница - клонирането и превъртането на километража. В някои държави в ЕС манипулирането на километража е престъпление. То е нелегално в Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Швеция, Испания и Великобритания. В Германия превъртането на километража е наказуемо със затвор от 1 година или глоба. Във Франция санкцията е до две години затвор и глоба от 37 500 евро, а в Словакия – глобата е 266 евро.

Превъртането на километража не е незаконно само в Кипър, Латвия и Португалия.

В същото време едва в пет страни може да се получи информация за реалните километри на колата преди покупката. В Белгия и Холандия потребителите получават съответно т.нар. “Car-Pass”  или “NAP document” , където е записана тази информация. Във Великобритания километражът може да се провери като се използва записите от MOT (годишните технически прегледи – б.р.). В сайта на Шведската транспортна агенция потребителите могат да намерят данните за съответния километраж от последната техническа проверка. В Унгария също може да се направи подобна проверка.

В случай на превъртане на километража, потребителят може да развали договора, но възможностите за това варират в зависимост от страните. Във Франция например контрактът може да се прекрати, даже и продавачът да не е знаел за манипулацията, докато в Германия развалянето му е възможно само ако потребителят докаже, че манипулацията е умишлена от страна на продавача.

В повечето случаи търговците включват клауза, според която реалният пробег не е известен и не се дава гаранция за него.

Клонирането е даване на идентичност на друга кола, която вече е регистрирана. Потребителите често разбират, че са били жертва на подобна манипулация, когато получават актове за неплатени глоби за паркиране или за превишена скорост. В такъв случай те трябва да докажат, че не са били там.

Когато пазаруваме по интернет, посредническите сайтове за продажба на коли не носят отговорност за публикуваните обяви, освен ако те не са незаконни или след като бъдат сигнализирани, не са ги отстранили.

По време на поръчката

След като се установи легитимността на търговеца, е добре да се провери и качеството на колата. Според минималните изисквания на Директива 2009/40 леките коли трябва да се тестват 4 години след първата си регистрация, както и на всеки 2 години след това. Не навсякъде обаче е задължително да се представят подобни документи за техническа изправност. Едно от изключенията е Франция, където трябва да има преглед 6 месеца преди продажбата и докладът от него трябва да се предостави на купувача. Затова потребителят може да организира технически преглед на МПС-то близо до търговския обект на продавача, вместо да го направи чак вкъщи. Някои, но не всички държави, имат списъци с техническите сервизи  за прегледи.

Закупената кола трябва да премине технически преглед и в страната, където живее потребителят, преди да бъде регистрирана. Това е задължително в България, Хърватия, Чехия, Финландия, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Великобритания. Техническа проверка от външен автомеханик може да бъде организирана за сметка на потребителя.  Цените за това варират в зависимост от услугата и страната, но от данните в доклада става ясно, че започват от 15 евро (в Литва) и стигат до 350 евро (в Холандия).

Писмен договор за продажбата не е необходим, но обикновено такъв трябва  за регистрирането на колата. Така е в Германия, Италия, Люксембург, Румъния и Швеция. В България договорът трябва да бъде в писмена форма и нотариално заверен.  Потребителите трябва да се уверят, че договорът съдържа данните, изисквани от законодателството на страната по продажба и регистрация. Например, за употребяваните автомобили често има клауза „продаден, както се вижда" – така, че купувачът трябва да провери състоянието на колата внимателно. Естония, Унгария, Румъния, Словакия и Швеция са сред страните, където е относително лесно за потребителите да намерят информация за условията, пробега и реалната стойност на една кола.

За да регистрира автомобил, който преди това е бил на отчет в друга страна, купувачът трябва да представи свидетелството за регистрация на компетентните органи. Продавачът трябва да предостави на потребителя удостоверение за регистрация, което в Австрия, България, Германия, Люксембург, Словакия и Швеция, е в две части (голям и малък талон – б.р.). Потребителят трябва да се увери, че получава и двете части или регистрацията може да бъде отказана  в неговата страна. Освен това  двете части на регистрацията показват, че колата не е заложена.

Потребителят трябва да се консултира с продавача дали може да му предостави Европейски сертификат за съответствие (COC). Ако няма такъв сертификат или е бил променен, такъв трябва да се издаде от органите, които ще регистрират возилото в страната, където живее купувачът. Опитът на ECC-Net показва, че често потребителите трябва да си платят за тестовете и това отнема време. Във Франция процедурата например може да продължи до 6 месеца и да струва над 1 500 евро. В България не се изисква такъв сертификат, но ви трябва, ако живеете в Австрия, Хърватия, Кипър (за употребявани автомобили), Чехия, Естония и Франция (ако колата е регистрирана за първи път след 1997 г.), Германия, Латвия (с някои изключения), Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия,Словакия, Испания и Великобритания. Такъв сертификат е нужен за нови автомобили само в Унгария, Ирландия, Гърция, Румъния и Словения.

Много потребители все още плащат в брой при подобни сделки, въпреки че това не прави сделката сигурна. Според проучване на сектора на автомобили втора употреба от Белгийската Федерална обществена служба за икономика през 2014 г. най-голям брой нарушения са били свързани с нелегални плащания в брой (47%), следвани от измами в пробега и неспазване на задълженията, свързани с  гаранцията (и двете по 18%). Добре е да се има предвид, че при влизане и излизане от страната с голямо количество пари в брой (над 10 000 евро) може да се наложи да подавате митническа декларация (например в Белгия, България, Хърватска, Кипър, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша и Испания). Депозитите могат да варират в зависимост от сумата и начина на плащане, като в България, Полша, Португалия и Словения са около 10%, докато в Холандия – към 50%. В Дания, Норвегия и Румъния плащането при доставка е обичайна процедура. В зависимост от държавата търговецът приема депозит в кеш, дебитна или кредитна карта, пощенски или паричен трансфер.  Директива 2008/48/EC за потребителските кредити дава право на потребителите в рамките на 14 дни да си променят решението и да се оттеглят от договора, ако го плащат чрез кредитна карта.

След покупката

Когато решите да закарате колата у дома, трябва да й сложите временни (транзитни) номера, ако регистрационните са свалени. Националните правила за тези временни номера са различни и трябва да се проучат предварително – не навсякъде са позволени.

Колата трябва да има и застраховка. Като първа стъпка ЕПЦ съветва потребителите да се свържат с техния застраховател  или брокер.

Съветът ни е да поискате помощ от продавача да организира транзитните номера и краткосрочна застраховка в страната, където се осъществява сделката, въпреки че по същество това не е негово задължение.

Плащането на ДДС е основен проблем при подобни сделки, като във различните страни отчисленията са различни. По данни от септември 2015 г. ставките се движат между 17% и 27%.

ДДС е изискуем в страната на регистрация, ако колата е нова  (до 6 месеца от датата на първа регистрация или до 6000 км пробег) или ако отговаря на определени условия, което означава, че продавачът е длъжен да я продаде, без да включва този данък в цената. На практика, за нови коли някои продавачи изискват плащане на ДДС като депозит. А той се възстановява, след като колата бъде регистрирана в страната на потребителя. В Германия, например, на практика няма продавач, който да продава нова кола, без да е поискан подобен депозит. Продавачът е отговорен за плащането на ДДС  и трябва да докаже, че колата е била предназначена за износ. Най-лесният начин е да се сдобиете със сертификат от съответните чужди финансови органи, че ДДС е платен в страната на регистрацията. Това означава, че потребителят трябва да разчита на продавача да възстанови сумата за ДДС, като за този процес няма определен срок – може да отнеме от няколко седмици до година. Само в Естония е закован на 60 дни.

Колите втора ръка се продават с включен ДДС и продавачът след сделката прехвърля сумата на съответните финансови власти.

Директивата от 1999 дава 2-годишна гаранция при покупка на коли, която започва да тече от датата на доставка на превозното средство на потребителя. Практиката показва, че търговските гаранции (които са и по-дълги - б.р.) стават все по-често явление.

При купуването на нова или кола втора ръка може да бъдат дадени следните гаранции:

-         Задължителна законова гаранция. Тя дава право на потребителя да получи поправка или замяна не дефект в колата или в някои случаи – на замяна.

-         Търговска гаранция, дадена от производителя, обикновено безплатна, като част от цялата цена – например за 3 години или за пробег от 100 000 км.

-         Допълнителна търговска гаранция, предложена от продавача или производителя, или дори от трета страна, срещу заплащане.

Търговските гаранции могат да бъдат от голяма полза за потребителите, особено за коли втора употреба, които се развалят след като минат повече от 6 месеца от доставката или за коли с голям пробег. 


Още може да видите в оригинала на доклада на английски език. 

Прикачени документи
Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

 • Годишен отчет 2017

  Годишен отчет 2017 Европейски потребителски център България става все по-популярен и разпознаваем сред българските потребители.

 • Доклад за дейността на помирителните комисии 2017 година

  Доклад за дейността на помирителните комисии 2017 година Работа на помирителните комисии   През 2017 г. в Комисията за защита на потребителите са постъпили общо 508 заявления от потребители за оказване на съдействие за разрешаване на възникнали спорове между тях и търговци чрез действащите към комисията общи и секторни помирителни комисии.   Общи помирителни ...

 • Индекс за развитие на пазарите 2018

  Индекс за развитие на пазарите 2018 15 октомври 2018 Европейската комисия публикува индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги. Според доклада услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за ...

 • Годишен отчет 2016

  Годишен отчет 2016 Годишен отчет ЕПЦ 2016 година

 • Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове

  Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове Мрежата от Европейски потребителски центрове направи кратко проучване, свързано с процедурата за алтернативно решаване на спорове. То беше проведено и обобщено от колегите от ЕПЦ Полша. В голяма част от ЕПЦ не е необходимо официално пълномощно от страна на потребителя, когато случаят се прехвърля от нашата мрежа ...

Страници:  1  2  3  4  5  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре