Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)


Решаване на спорове между потребители и търговци възникнали при онлайн пазаруване

След приемането през 2013 г. на Регламента на ЕС относно онлайн решаването на потребителски спорове ще бъде създаден нов уебсайт за онлайн решаване на спорове. От полза както за потребителите, така и за търговците, този многоезичен уебсайт ще улесни извънсъдебното решаване на споровете, които възникват при онлайн пазаруването.

АКТ

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)

ОБОБЩЕНИЕ

Регламентът на ЕС (Регламент (ЕС) № 524/2013) относно онлайн решаването на потребителски спорове има за цел да създаде платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (уебсайт) на равнище ЕС. Потребители и търговци ще имат възможност да използват платформата за решаване на спорове, когато възникне проблем с продукт или услуга, която са закупили в рамките на ЕС.

Процедурата за подаване на жалби включва двете страни и медиаторен орган (алтернативно решаване на спорове или АРС), който страните са се съгласили да използват. Тези органи - някои от които оперират онлайн - предлагат неутрална страна, като омбудсман или медиатор. Тяхната роля е да предложат или наложат решение или да съберат страните заедно с цел намиране на решение.

Цялата процедура се обработва бързо онлайн, така че повечето спорове ще бъдат решени в рамките на 90 дни.

Платформа за ОРС

Европейската комисия ще разработи, управлява и поддържа платформата за ОРС. Тя ще стартира през януари 2016 г. и ще бъде:

  • интерактивен лесен за използване от потребителя уебсайт;
  • отворен за всеки един потребител или търговец в ЕС;
  • наличен на всички официални езици на ЕС;
  • безплатен.

Платформата разполага с няколко функции. Те обхващат предлагане на електронен формуляр на жалба, информиране на обвиняемата страна за жалбата, определяне на национални медиаторни органи и електронно управление на случаи.

Всяка държава членка на ЕС трябва да посочи едно звено за контакт за ОРС, което да включва поне двама консултанта за ОРС. Комисията също ще създаде мрежа от контактни звена за ОРС.

След като електронният формуляр с жалбата се подаде в платформата за ОРС, платформата бързо ще се свърже с обвиняемата страна и ще поиска отговор от нея. Също така, платформата ще изпрати жалбата на медиаторния орган, който страните са се споразумели да използват. Ако медиаторният орган се съгласи да се заеме със спора, той ще се опита бързо да реши спора и подаде информация на платформата за ОРС за резултатите от процедурата.

Алтернативно решаване на спорове

Достъпът до платформата за ОРС може да се осъществи посредством портала Вашата Европа. Освен това тя ще може да се свързва с всички национални медиаторни органи, които са били създадени и за които Европейската комисия е била уведомена, в съответствие с Директивата на ЕС за алтернативно решаване на спорове (АРС).

Регламентът за ОРС, както и Директивата за АРС бяха приети през май 2013 г.

Прикачени документи
Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

Страници:  1  2  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре