Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

Харта на клиента на Европейските потребителски центрове (ECC-Net)


„Бързи, безплатни и справедливи решения за потребителите от ЕС!“

Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net) предлага безплатна информация за европейските потребителски права и предоставя съвети и съдействие, което цели доброволно разрешаване на трансгранични потребителски жалби.

Европейките потребителски центрове се финансират от Европейската комисия и всяка от държавите членки.

Като мрежа от 30 центъра, които работят в тясно сътрудничество в ЕС, Исландия и Норвегия, ние се ангажираме да направим Единния пазар безпроблемно работещ за европейските потребители. Ето защо нашата цел е да предоставяме съгласувано и висококачествено професионално обслужване от експерти. Потребителите могат да  разчитат на индивидуални съвети и помощ.

Тази харта на клиента ще ви обясни как се опитваме да ви помогнем и стандартите за обслужване, които можете да очаквате от нас.

  • Разбиране на вашите очаквания

След като подадете запитване за информация или жалба до нас, ще направим всичко възможно да разберем правилно молбата Ви и ще Ви предоставим персонализиран, пълен, ясен, практичен и разбираем отговор.

Ако се свържете с нас по дадена тема извън нашата компетентност, ние ще гарантираме, че ще получите информация или контакти за връзка с друга организация, която може да ви помогне.

  • Отговаряне възможно най-бързо

Ние отговаряме на всички запитвания възможно най-скоро. Поради големия брой запитвания, които получаваме, и ограничените ресурси на мрежата, понякога може да отнеме малко повече време. Въпреки това ние ще ви отговорим не по-късно от 14 дни след получаване на вашата жалба.

  • Даване на ценни съвети и напътствия

Екип от компетентни експерти ще ви информира за вашите потребителски права и най-подходящото решение, включително и най-ефикасната процедура по вашия случай.

Тази процедура включва:

-          Информация за вашите потребителски права

-          Помощ сами да разрешите случая си

-          Ако не успеете да намерите директно решение с търговеца, наличните във вашия случай извънсъдебни способи (вижте точка 4)

-          Други възможности за защита, ако дори след нашата намеса не може да се постигне взаимно изгодно споразумение с търговеца.

 

  • Съдействие чрез трансгранична процедура за извънсъдебно споразумение

Ние ще ви съдействате да намерите взаимноизгодно споразумение с търговец от друга държава членка, Исландия и Норвегия.

През цялата процедура Европейският потребителски център от вашата държава на местоживеене ще остане на ваше разположение и ще ви информира за развитието на вашия случай.

Партниращият център в държавата по седалището на търговеца ще се заеме с кореспонденцията с ответната страна. Това позволява на двете страни да комуникират на техния език, както и на нас да покрием всички езици в Европейския съюз, като направим целия процес възможно най-лесен.

Напомняме ви, че нашата мисия е строго ограничена до извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове. Ние не притежаваме разследващи или контролни правомощия и не можем да санкционираме търговец. Ние не заместваме съдебната процедура, която е винаги ваша възможност. Накрая ще затворим случая.

 

  • Прехвърляне на вашия случай на орган за алтернативно решаване на спорове

Ако не се постигне взаимноизгодно споразумения директно с търговеца, ние може да ви препоръчаме вашият случай да бъде прехвърлен към извънсъдебен способ за разрешаването му. В такъв случай ще ви предоставим цялата относима информация за него, процедурите и видовете решения.

  • Добавена стойност на вашия случай за всички потребители

Тъй като се занимаваме с трансгранични потребителски жалби и спорове, ние имаме уникалната възможност да документираме проблемите, с които потребителите се сблъскват, докато пазаруват в ЕС. Въз основа на вашия потребителски опит ECC-Net обединява знанията и опита си и работи съвместно с контролните органи, националните и европейските заинтересовани страни в защита на колективния интерес на потребителите. Можем да дадем своя принос за нови законодателни предложения или сектори, които според нас се нуждаят от правоприлагане.

  • Защита на вашите лични данни

Ние приемаме защитата на вашите лични данни много сериозно. Данните ще бъдат изключително събирани, запазвани и употребявани по разглеждането на вашата жалба от мрежата на Европейските потребителски центрове и в защита на вашите интереси. Въпреки това в някои държави цялата предоставена информация ще бъде обработвана съгласно националното законодателство, което включва тя да бъде публично достъпна при направено искане [1]. За това имаме нужда от вашето съгласие. "Декларацията за поверителност"  от Европейската комисия ви информира за това как използваме вашите лични данни, както и вашите права относно използването им.

 

  • Отворени за обратна връзка

Ние сме внимателни към всички коментари, които ни помагат да подобрим качеството на нашата услуга. Не се колебайте да се свържете с нас на info@ecc.bg и ако не сте доволни от предоставената от нас услуга. Ще разгледаме случая и ще се свържем с вас. Може да получите и проучване за удовлетворението на потребителите. Моля, помогнете ни да подобрим нашата работа като отговорите на проучването.[1] Това са случаите, където информация е споделена с ЕПЦ Финландия, Дания, Норвегия и Швеция (Информация за принципа на достъп до обществена информация)

Прикачени документи
Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре