Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A
 • 10 години в услуга на европейските потребители

  10 години в услуга на европейските потребители Годишният доклад за тази година бележи първото десетилетие на мрежата от Европейски потребителски центрове.Ние обръщаме поглед назад към постигнатото Потребителските центрове през целия период, тъй като средата, в която оперират ЕПЦ се разви много с разцвета на електронната търговия и индивидуалните международни ...

 • Доклад на мрежата от ЕПЦ - Търговските гаранции – струват ли си парите?

  Доклад на мрежата от ЕПЦ - Търговските гаранции – струват ли си парите? Законовата гаранция в ЕС позволява на потребителите до две години от покупката на дадена стока да могат да изискат да се извърши ремонт, замяна на дефектни стоки, а в някой случай възстановяване на парите, заплатени за стоката. Търговецът е длъжен да предоставя гореописаната гаранция на потребителите без те да ...

 • Годишен отчет на ЕПЦ за 2013

  Годишен отчет на ЕПЦ за 2013 Европейският потребителски център България помага на потребителите вече пет години – от 2008 година. През изминалия период центърът стана все по разпознаваем за потребителите и все повече от тях се възползват от предимствата, които ЕПЦ предоставя. Основните цели, по които работи центъра са предоставяне на съвети, ...

 • Годишен отчцет на помирителната комисия за платежни спорове за 2013 г.

  Годишен отчцет на помирителната комисия за платежни спорове за 2013 г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ ЗА 2013 г.      І. Състав на Помирителната комисия за платежни спорове През изминалата година съставът на Помирителната комисия за платежни спорове (ПКПС) не е променян и се състои от осем членове - представители на Асоциацията на банките в България ...

 • Доклад за помирителните комисии към КЗП 2013 г.

  Доклад за помирителните комисии към КЗП 2013 г. Помирителна комисия за гр. София   Помирителните комисии съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключвани с ...

Страници:  «  1  2  3  4  5  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре